Logot

 

SÖKÖSaimaa Manuaali

0 Alkusanat, johdanto ja termit

1 Alusöljyvahingon riski Suomenlahden pelastustoimialueilla

2 Öljyntorjuntaorganisaation järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto

 

3 Sisäinen viestintä ja tiedonkulku

 

4 Ulkoinen tiedottaminen suuressa alusöljyvahingossa

 

5 Työterveys ja -turvallisuus alusöljyvahingon torjunnassa

 

6 Taloushallinto alusöljyvahingon torjunnassa

 

7 Tilannekuva ja tiedustelu alusöljyvahingossa

 

8 Vahinkojäte ja jätehuolto

 

9 Vahinkojätteen keräämisen organisointi rannoilla ja puhdistusmenetelmät

 

10 Vahinkojätteen kuljetusketju ja logistiset pisteet

 

11 Vahinkojätteen varastointi suuressa alusöljyvahingossa

 

12 Jätteen loppukäsittely ja loppukäsittelypaikat

 

13 Lastaus- ja purkaustoiminnot

 

14 Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa

 

15 Maakuljetusten järjestäminen

 

16 Öljyyntyneen eläinperäisen jätteen turvallinen käsittely


17 Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat


18 Turvatoimet alusöljyvahingon rantatorjunnassa


19 Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan koulutussuunnitelma


20 Alusöljyvahingon harjoitussuunnittelu

 

SÖKÖII Manuaali

0 Alkusanat, johdanto ja termit

 

1 Alusöljyvahingon riski Suomenlahden pelastustoimialueilla

 

2 Öljyntorjuntaorganisaation järjestäytyminen ja henkilöstöhallinto

 

3 Sisäinen viestintä ja tiedonkulku

 

4 Ulkoinen tiedottaminen suuressa alusöljyvahingossa

 

5 Työterveys ja -turvallisuus alusöljyvahingon torjunnassa

 

6 Taloushallinto alusöljyvahingon torjunnassa

 

7 Tilannekuva ja tiedustelu alusöljyvahingossa

 

8 Vahinkojäte ja jätehuolto

 

9 Vahinkojätteen keräämisen organisointi rannoilla ja puhdistusmenetelmät

 

10 Vahinkojätteen kuljetusketju ja logistiset pisteet

 

11 Vahinkojätteen varastointi suuressa alusöljyvahingossa

 

12 Jätteen loppukäsittely ja loppukäsittelypaikat

 

13 Lastaus- ja purkaustoiminnot

 

14 Merikuljetukset ja kalustohuolto alusöljyvahingossa

 

15 Maakuljetusten järjestäminen

 

16 Öljyyntyneen eläinperäisen jätteen turvallinen käsittely


17 Alusöljyvahingon torjuntaan liittyvät lait ja luvat


18 Turvatoimet alusöljyvahingon rantatorjunnassa


19 Alusöljyvahingon rannikkotorjunnan koulutussuunnitelma


20 Alusöljyvahingon harjoitussuunnittelu